Rehabilitacja i morze

Turnusy rehabilitacyjne przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością, która może być spowodowana dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobą układu krążenia czy upośledzeniem umysłowym, ale nie tylko i wyłącznie. Poprzez udział w przewidzianych programem turnusu rehabilitacyjnego zajęciach uczestnicy uczą się, jak radzić sobie z ograniczeniami wywołanymi chorobą i niesprawnością. Dostosowany do indywidualnych potrzeb program rehabilitacyjny ma na celu podniesienie nie tylko i wyłącznie sprawności fizycznej, niemniej jednak i samooceny, oraz naukę nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych.

Bez wątpienia, program turnusu rehabilitacyjnego zmienia się w współzależności od grupy docelowej, ale z grubsza wszystkie zajęcia podzielić można na usprawniające, z detalami psychoterapii, doskonalenia kwalifikacji niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością i typowo rekreacyjne. Ile trwa turnus rehabilitacyjny? Na całość dwa tygodnie, w trakcie których uczestnik ma obowiązek brać czynny udział w zajęciach. Ośrodek organizujący tego rodzaju turnusy gwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie z uwzględnieniem wymogów co do rodzaju diety, oraz całodobową opiekę pielęgniarską. Aby zakwalifikować się na turnus rehabilitacyjny, należy mieć istotne orzeczenie o niepełnosprawności, jak też skierowanie od lekarza prowadzącego. Osoby z niskimi dochodami mogą ubiegać się o dofinansowanie PFRON, które wynosi od 18 do 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Turnusy rehabilitacyjne PFRON przysługują jedynie raz w danym roku. 

Polecam: turnusy rehabilitacyjne PFRON.