Segregacja odpadów drogą do oszczędności – transport odpadów

Od lipca 2013 roku w Polsce został wprowadzony powszechny i obowiązkowy systemu odbioru odpadów. Dostosowując prawo krajowe do regulacji obowiązujących na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Polski ustawodawca przerzucił ciężar zadania organizacji odbioru odpadów z przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem śmieci na samorządy gminne.

Zdecydowana większość z nich zdecydowała się jednak na objęcie obligatoryjnym systemem jedynie odpadów powstających w domach indywidualnych. Odbiór odpadów od firm i przedsiębiorstw dalej pozostał w sferze wolnego rynku, stąd też podmioty te mają obowiązek gwarancję odbioru indywidualnych odpadów w indywidualny sposób. Cyfra firm działających na rynku zmniejszyła się wraz z wprowadzeniem nowych regulacji. Odbiór odpadów przestał być żyłą złota, jak to można było w czasie sprzed reformy, toteż część podmiotów nie mogąc poradzić sobie w nowej sytuacji musiała zaprzestać działalność. W ten sposób wybór usługobiorców w dużym stopniu się zawęził. Z drugiej natomiast strony nowa sytuacja wymusiła na podmiotach z branży odbioru odpadów i recyklingu konieczność rozszerzenia własnego profilu działalności. Stąd także właśnie przerób odpadów i odzyskiwanie materiałów do ponownego użytku stał się dla części z nich kluczowym źródłem przychodów. Przedsiębiorstwa działające w różnych branżach łączy jedno – każde produkuje odpady. Nowa sytuacja zaistniała na rynku odpadów i recyklingu otwiera przed nimi pewne opcje realizowania oszczędności. Podmioty świadczące odbiór odpadów przemysłowych są skłonne odejść od pobierania opłat, lub dosłownie zapłacić, jeżeli już odbierane odpady będą rozdzielone na frakcje, co umożliwi dobór wielu odpadów zdatnych do recyklingu już na etapie wizyty u obsługiwanego przedsiębiorstwa. Stąd także opłaca się prowadzić segregację odpadów w firmie, i to wręcz w metodę głębszy niż jest to zwyczajowo przyjęte.

Więcej: odbiór odpadów przemysłowych.