Praca geodety – usługi geodezyjne Rumia

Rozpoczęcie budowy nieruchomości poprzedza żmudny proces oficjalny dotyczący uzyskania akceptacji projektu i pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Jednym z elementów dokumentacji są specjalistyczne mapy i projekty opracowane przez geodetę. Jego praca jest niezbędna zarówno na etapie planowania, jak i realizacji inwestycji. Geodeta musi między innymi wytyczyć na gruncie obiekt budowlany, fundamenty , a ponadto przyłącza i sieć uzbrojenia działki. Prace geodezyjne i kartograficzne są także niezbędne w sytuacji podziału nieruchomości, ustalania granic działek także w sytuacji spraw spornych, wykazywanie na mapach modyfikacji gruntowych i granicznych. Usługi geodezyjne Rumia obejmują szereg innych czynności geodezyjnych, w tym wytyczanie inwestycji drogowych. Niektóre prace geodezyjne muszą być wykonywane jedynie przez geodetów posiadających specjalne uprawnienia, których nadawaniem zajmuje się specjalna Komisja Kwalifikacyjna. Jakość wykonywanych prac geodezyjnych zależy w głównej mierze nie tylko od kwalifikacji i doświadczenia geodety, lecz też od sprzętu jakim się posługuje w trakcie pomiarów. Tylko nowoczesne oprzyrządowanie pomiarowe, składające się z elektronicznych instrumentów GPS, niwelatorów oraz tachimetrów pozwala na precyzyjne pomiary, zaś specjalne oprogramowanie na sporządzanie wymaganej przez przepisy dokumentacji. Należy mieć świadomość tego, że w przypadku spraw toczących się w sądzie, prace geodezyjne mogą być wykonywane jedynie przez wskazanego przez sąd geodetę, będącego biegłym sądowym.