Odzyskiwanie należności

W ciągu ostatnich lat można było odnotować spory wzrost dobrobytu. Natomiast jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie posiadają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Na nieszczęście brak poduszki finansowej stwarza że w obliczu najmniejszych trudności (na przykład utraty pracy przez jednego z członków rodziny), pojawiają się zaległości w spłatach rat. Problem dotyczy także wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na wiele sposobności (sprawdź windykacja długów). Jeżeli już wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki ponieważ dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, żeby ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już problemem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko konsumenci niemniej jednak także firmy. Właśnie zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Gdy główny wykonawca nie wywiązuje się ze prywatnych zobowiązań, problemy posiada też cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ posiadacz odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej windykacja małych zadłużeń). Jednak spółki w zdecydowanej większości przypadków mogą być tylko wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takim wypadku windykacja ma możliwość być bardzo utrudniona. Ażeby wejść na majątek wspólników i zarządu trzeba przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: ściąganie długów.