Jak zadbać o budżet miasta

Wraz ze spalaniem paliw kopalnych, z których pozyskuje się największe ilości energii elektrycznej, do atmosfery uwalniane są trujące gazy. Efekt cieplarniany, którego mamy w tej chwili niechlubną okazję doświadczyć, spowodowany jest właśnie emisją produktów spalania paliw kopalnych, a również emisją różnego rodzaju aerozoli i substancji. Uszkadzają one wierzchnią warstwę atmosfery, doprowadzając do zwiększonego promieniowania, które uświadamiamy sobiezej planety.

Oświetlenie solarne jest jednym z najlepszych sposobności na to, aby ograniczyć powiększanie się dziury ozonowej. Promieniowanie słoneczne jest wyjątkowo szkodliwe dla organizmów żywych, a powiększająca się dziura ozonowa doprowadza do zaburzeń na naszej planecie (więcej: solarne kocie oczka). W niektórych częściach świata, w szczególności na Grenlandii, obserwujemy znaczące poszerzanie się dziury ozonowej i fachowcy szacują, że w ciągu kilkudziesięciu lat jej wielkość osiągnie taki rozmiar, iż do ziemi będą docierać szkodliwe produkty promieniowania słonecznego, które będą wpływać negatywnie na ludzkie DNA, a też DNA wszystkich organizmów żywych. Solarne latarnie uliczne są zatem jednym ze sposobów na ograniczenie ilości docierania szkodliwego promieniowania (zobacz również: znaki D6). Mniejsze zanieczyszczenie atmosfery , a ponadto wód gruntowych i wód powierzchniowych doprowadzi do szybszego oczyszczania się ziemi z towarów spalania paliw kopalnych. Solarne lampy uliczne , a oprócz tego rozwiązania typu wiatraki bądź elektrownie wodne, w dłuższej perspektywie czasu są w stanie w znacznym stopniu poprawić jakość życia na naszej planecie.

Sprawdź tutaj: oświetlenie przemysłowe LED.